Etemadi Advocatuur staat voor de moderne advocaat; korte lijnen, flexibel en betrokken. Er wordt vooraf altijd een analyse gemaakt van de zaak waarbij de kosten- batenanalyse niet zal ontbreken. Etemadi Advocatuur staat commerciële ondernemingen en partijen uit de voetbalwereld bij. Met de door Etemadi Advocatuur gehanteerde filosofie, ‘niet winnen is geen optie’, wordt steeds gestreefd naar het maximale resultaat voor cliënten.

Een snel en passend advies. Dat is wat u krijgt wanneer u de diensten van Etemadi Advocatuur inschakelt. Haar doel is, om zo effectief mogelijk tot het beste resultaat te komen voor u als klant. Daarbij maakt zij duidelijke afwegingen tussen de kosten en baten die daarmee gepaard gaan.

Haar specialismen zijn:

www.etemadilaw.nl